Disclaimer

DISCLAIMER POLICY QESH APP-WEBSITE “DRIVEN BY SAFETY”
Aertssen Group nv en de met haar verbonden vennootschappen(1),

Software applicatie is in eigendom van VeiligWerk B.V. – Hullenbergweg 413-1101CS Amsterdam
De SAAS Applicatie – licentie in naam van Aertssen Group N.V. en de met haar verbonden vennootschappen

Contactgegevens: Aertssen Group N.V. - Maatschappelijke zetel: Laageind 91, B-2940 Stabroek - ondernemingsnummer 0423 833 976, T +32 (0)3 561 09 21, QESH@aertssen.be RPR Antwerpen – Afd. Antwerpen

Door de toegang tot en het gebruik van de app- website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Aertssen of rechthoudende derden. Deze mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij hiervoor reproductierechten worden verleend en/of schriftelijke toestemming werd verkregen van Aertssen of rechthoudende derden. Wenst u tekst of een artikel over te nemen, gelieve dan contact op te nemen.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website -app is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Aertssen en zijn dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven, directie en medewerkers (verderop vertaald als 'We') leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de app/website onbeschikbaar zou zijn, zullen we de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. We kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze app/website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de app/website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de app/website contacteren. De inhoud van de app/website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. We geven geen garanties voor de goede werking van de app-website en we kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de app- website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de app-website. We kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze app-website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Aertssen is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacybeleid van andere websites.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afd. Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

We hechten belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 (GDPR), betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Verdere informatie of raadpleging van rechten kunnen verkregen worden via dataofficer@aertssen.be. Uitgebreide informatie over onze privacyverklaring vindt u op www.aertssen.be en de privacyverklaring voor medewerkers werd overhandigd.
We kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van 'cookies'

Tijdens het gebruik van de app/website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw apparaat geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

(1) waaronder o.a., zonder limitatief te zijn, de volgende vennootschappen worden verstaan: Aannemingsbedrijf Aertssen nv, Aertssen Kranen nv, Roll-it nv, Aertssen Transport nv, Aertssen Terrassements sa, Aertssen services nv, Aertssen Logistics nv, Shipit Terminal nv, Michielsens nv, Imasfin nv, Aertssen Machinery Services Ldt, Aertssen Grues et Transport Maroc SARL, Envi nv, Ecosol nv, Crommen bvba.